Seznam uradnih oseb

Seznam uradnih oseb Centra za socialno delo Radovljica, pooblaščenih za vodenje postopka pred upravno odločbo ali za odločanje o upravnih zadevah, dobite tukaj.