Področja dela

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
Enota Radovljica
Gorenjska cesta 16, Radovljica (vhod nasproti avtobusne postaje)

I. nadstropje

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

N
a enoti lahko uredite naslednje pravice in subvencije:
Nudimo pa tudi pomoč pri urejanju:

in pri obravnavi:


II. nadstropje