Zaposleni

CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
Gorenjska cesta 16, Radovljica - vhod nasproti avtobusne postaje

POMOČ POSAMEZNIKU IN DRUŽINI
UPRAVA
II. nadstropje
 
   Ime in priimek  Področje dela Telefon   E-pošta
 1  Urška Repar Justin  Direktorica  04/537-14-17  urska.repar-justin@gov.si
 2  Špela Cegnar  Računovodstvo  04/537-14-19  spela.cegnar@gov.si
 3  Tanja Bregant  Rejništvo, posvojitve, mladoletno skrbništvo  04/537-14-18  tanja.bregant@gov.si
 4  Darija Žaler  Nasilje v družini, urejanje stikov  04/537-14-25  darija.zaler@gov.si
 5  Lidija Pajk  Glavna pisarna  04-537-14-00  lidija.pajk@gov.si
 6  Anica Klinar  Mladostniki s težavami v odraščanju  04/537-14-16  anica.klinar@gov.si
 7  Zara Pleterski  Psihologinja  04/537-14-12  zara.pleterski@gov.si
 8  Branka Jakšić  Sociologinja, delo na projektih  04/537-14-27  branka.jaksic@gov.si
 9  Sandra Merdanović  Skrbništvo  04/537-14-13  sandra.merdanovic@gov.si
 10  Nina Nose  Pravnica  04/537-14-26  nina.nose@gov.si 
 11  Darja Cvetko  Pisarniška referentka  04/537-14-00  darja.cvetko@gov.si
 12  Viktorija Kralj Požar  Varstvo in zaščita otrok, svetovanje v razveznih postopkih in po razpadu izvenzakonske skupnosti  04/537-14-23  viktorija.kralj-pozar@gov.si


UVELJAVLJENJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
I. nadstropje
 
  Ime in Priimek  Področje dela Telefon  E-pošta 
1 Sabina Jenko  Pravice po ZUPJS 04-537-14-21  sabina.jenko@gov.si
2 Natalija Svetina  Starševsko varstvo 04-537-14-24  natalija.svetina@gov.si
3 Simona Purgar  Pravice po ZUPJS 04-537-14-31  simona.purgar@gov.si
4 Ana Koren  Prva socialna pomoč, Preživnine, Postpenala 04-537-14-30  a.koren@gov.si
5 Marina Dokmanac  Pravice po ZUPJS 04-537-14-29  marina.dokmanac@gov.si
6 Ana Delišimunović  Pravice po ZUPJS 04-537-14-22  ana.delisimunovic@gov.si
7 Mateja Markovič Markelj  Varstvo odraslih in oseb s posebnimi potrebami 04-537-14-14  mateja.markovic-markelj@gov.si
8 Nermina Osmanović  Enotna vstopna točka 04-537-14-38  nermina.osmanovic@gov.si

-